Tila- ja sisustussuunnittelu yksityisille

Ammattitaitoinen suunnittelu säästää aikaa ja rahaa, kun vältyt virhearvioinneilta ja -hankinnoilta.

Voit tilata joko kokonaisvaltaisen tila- ja sisustussuunnitelman, tai eri osa-alueita koskevia suunnitelmia. Suunnittelutyön hinta määräytyy projektikohtaisesti, joten hinnan arviointi kokonaisuuteen perehtymättä ei ole realistisesti mahdollista.

Suunnitteluprojekti alkaa tapaamisellamme

Tapaamisen aikana kartoitetaan tilan käyttäjien toiveet ja tilan tarpeet muutostyön suhteen. Tapaamisen jälkeen laaditaan tarjous toiveiden mukaisesta suunnittelutyöstä. Kun tarjous on hyväksytty, alkaa varsinainen suunnitteluprojekti. Projektin käynnistyminen vahvistetaan suunnittelusopimuksella.

Tila- ja sisustussuunnittelu

..on käsitteenä kattava kokonaisuus.

Tilasuunnittelulla pyritään saamaan asiakkaan tilat vastaamaan mahdollisimman hyvin käyttäjiensä tarpeita. Huomioidaan mm. tilakohtaisesti erilaisten toimintojen vaatimukset ja tilan käyttötarkoituksen muunneltavuus.

Sisustussuunnitelmassa laaditaan tilasuunnitteluihin tiloihin mm. kalustus ja sen sijoittelu tilatoimintoja tukien.

Useimmiten tila- ja sisustussuunnitelmasta puhuttaessa tarkoitetaan kokonaissuunnitelmaa, joka sisältää myös mm. alla erikseen lueteltuja osa-alueita, sekä tekstiilisuunnitelmat.

Väri- ja pintamateriaalisuunnitelma

Pintamateriaalisuunnitelmassa valitaan tilan pinnoille materiaalit, jotka ovat yhteensopivat kohteessa toisaalla olevien, sekä valittavan materiaalin alle jäävien materiaalien suhteen.

Pintamateriaalivalinnan osuus on merkittävä myös tehtäessä tilaan värisuunnitelmaa ja siksi nämä kaksi osa-aluetta kulkevat usein käsi kädessä. Värit muuttavat voimakkaastikin luonnettaan erilaisilla pinnoilla ollessaan.

Valaistussuunnittelu

Valaistussuunnittelu on tärkeä osa-alue jokaisessa kohteessa. Oikeanlaisella valaistuksella voidaan vaikuttaa voimakkaasti tilailmeeseen ja viihtyisyyteen. Valaistuksella tuetaan ja saadaan esiin mm. väri- ja pintamateriaalisuunnitelmissa haettu tunnelma.

Kiintokalustesuunnitelma

Kiintokalusteilla tarkoitetaan sellaisia kalusteita, joille määritellään tilasuunnitelmassa kiinteät paikat esim. keittiökaapistot, kodinhoitohuoneen kalustus jne. Kiintokalustesuunnitelma on yksi ensimmäisenä tehtäviä suunnitelmia myös uudisrakentamisessa mm. viemäröintien vuoksi. Hyvä kiintokalustesuunnitelma lähtee liikkeelle tila- ja tarvekartoituksesta asiakkaan kanssa.