Tila- ja sisustussuunnittelu yrityksille

Teen tila- ja sisustussuunnittelua myös yrityksille.

Olen suunnitellut useita eri aloilla toimivia kohteita: toimistohuoneita, avokonttoreita, kerhotiloja, liiketiloja, asiakaspalvelupisteitä, palvelukeskuksia erilaisille erityisryhmille jne. Projektit ovat kohdentuneet toimitilojen kalustus-, pintamateriaali-, väri- ja tekstiilisuunnitelmista aina kokonaisvaltaisempiin suunnittelutöihin myös uudisrakentamisessa.

Yritysten kanssa toimittaessa alkaa suunnitteluprojekti asiakastapaamisella ja kohdekäynnillä, sikäli kun se on mahdollista. Asiakastapaamisen yhteydessä käymme läpi asiakkaan ja tilojen tarpeet, sekä selvitämme sen mihin kaikkeen suunnittelijan osaamista tarvitaan. Tapaamisen jälkeen laaditaan suunnittelusopimus, josta käy ilmi koko projektin tarkemmat tiedot.

Suunnitteluprojektin sisältö määritetään asiakkaan kanssa ja suunnitelma työstetään yhteistyössä asiakkaan edustajan kanssa.

Tila- ja sisustussuunnittelu

..on kattava kokonaisuus. Tilasuunnittelulla pyritään saamaan asiakkaan tilat vastaamaan mahdollisimman hyvin käyttäjiensä tarpeita. Tilasuunnittelussa huomioidaan mm. tilakohtaisesti erilaisten toimintojen vaatimukset ja tilan käyttötarkoituksen muunneltavuus tulevaisuudessa huomioon ottaen. Sisustussuunnitelmassa laaditaan tilasuunniteltuihin tiloihin mm. kalustus ja niiden sijoittelu tilatoimintoja tukien. Usein tila- ja sisustussuunnitelmasta puhuttaessa tarkoitetaan kokonaissuunnitelmaa, joka sisältää myös mm. alla erikseen lueteltuja osa-alueita, sekä tekstiilisuunnitelmat.

Väri- ja pintamateriaalisuunnitelma

Pintamateriaalisuunnitelmassa valitaan tilan pinnoille materiaalit, jotka ovat yhteensopivat kohteessa toisaalla olevien, sekä valittavan materiaalin alle jäävien materiaalien suhteen. Pintamateriaaleilla voidaan vaikuttaa myös tilan akustisiin ominaisuuksiin ja niiden osuus on merkittävä myös tehtäessä tilaan värisuunnitelmaa. Usein nämä kaksi osa-aluetta kulkevatkin käsi kädessä. Värit muuttavat voimakkaastikin luonnettaan erilaisilla pinnoilla ollessaan ja etenkin yrityksissä väreillä on suuri merkitys mm. imagon ja mielikuvien luonnissa.

Valaistussuunnittelu

Valaistussuunnittelu on tärkeä osa-alue jokaisessa kohteessa. Oikeanlaisella valaistuksella voidaan vaikuttaa voimakkaasti tila ilmeeseen ja viihtyisyyteen. Valaistuksella tuetaan ja saadaan esiin mm. väri- ja pintamateriaalisuunnitelmissa haettu tunnelma. Valaistuksen avulla saadaan lisäksi ohjattua ihmisten kulkemista ja mielenkiintoa yrityksen toiminnan kannalta tehokkaasti.

Kiintokalustesuunnitelma

Kiintokalusteilla tarkoitetaan sellaisia kalusteita, joille määritellään tilasuunnitelmassa kiinteät paikat esim. asiakaspalvelutiskit, keittiö- ja kahvilatiskikalusteet, myyntihyllystöt jne. Kiintokalustesuunnitelma on yksi ensimmäisenä tehtäviä suunnitelmia tilasuunnittelun yhteydessä, jotta lopputulos palvelisi asiakasta ja hänen asiakkaitaan mahdollisimman tehokkaasti ja tuottavasti.